Furnierplatte Okoume Träger Sperrholz Qualität A/Werkswahl

Furnierplatte Okoume Träger Sperrholz Qualität A/Werkswahl

  • 2060902015.0500
Messerfurnier längsfurniert normal entflammbar
2,5 m x 170 cm x 8 mm (L x B x S)
Produktart: Furnierplatte
Farbsortierung: Okoume (Echtholz)
Holzart / Dekor / Farbe / RAL / NCS: Okoume
Furnierrichtung: längsfurniert
Qualität: A/Werkswahl
Kantenausführung: stumpf
Baustoffklasse / Brandverhaltensklasse: normal entflammbar
Träger: Sperrholz
Deckschicht Material: Messerfurnier
Länge (m): 2,5 m
Breite (cm): 170 cm
Stärke (mm): 8 mm
Fensterkantel Red Meranti DKD / DKKD
1 m x 8,6 cm x 84 mm (L x B x S)
Fensterkantel Kiefer DKD
2,1 m x 11,5 cm x 72 mm (L x B x S)
Fensterkantel Red Meranti DKD
2 m x 11,5 cm x 72 mm (L x B x S)
Fensterkantel Kiefer DKD / DKKD
1,7 m x 8,6 cm x 84 mm (L x B x S)
Fensterkantel Kiefer DKD / DKKD
2,5 m x 11,5 cm x 84 mm (L x B x S)
Zuletzt angesehen